sinavdan pi sayisi almak

  1. ?.
    pi saysının virgülden sonraki kısmı sonsuza gittiği için velilere çok süper bir notmuş gibi anlatılabilir.
    2 -1 ... fehimsiz ekmek