karamanlılar

  1. 7.
    nüfus mübadelesi ile yunanistan'a göç ettirilen ortodoks türklerdir. anadolu'nun eksiğidirler, yoklukları hissedilmektedir.

    cumhuriyetin en büyük yanlışı nüfus mübadelesi olmuştur. anadolu'daki rum-ortodoks kilisesine bağlı olan herkes rum, türk, laz, gürcü denmeden yunanistan'a göç ettirilmişlerdir. birçok öz be öz türk, rumlarla aynı kefeye konmuş, öz vatanından koparılmıştır.

    yunanistan'dan gelenler de öyledir. yunanistanlı türklerin yanısıra birçok yunanistanlı pomak, arnavut ve müslüman yunan da anadolu'ya gelmiştir.
    3 ... ateistvaiz