aylık geliri 5000 tl olan bekar erkek savcı

  1. 8.
    halen bekar olduğuna göre kel ve foduldur.
    1 ... centurion