devrimci teori olmadan devrimci pratik üretmek

  1. 2.
    örgütsel bölünmelerin ana sebebidir.
    1 ... centurion