turkiye nin buyume hedefleri

 1. ?.
  bir dpt klasiği detaylar aşağıdadır.
  hedefler büyük bir ihtimalle tutacaktır. ama bu anlık sapmalar olmayacağı anlamına gelmemelidir. işadamları, yatırımcılar, stratejik planlarında, belli yanılma ve gecikme payları bırakarak, verileri dikkate almalıdırlar. *

  işte rakaamlar

  Yıllık büyüme hedefi yüzde 5.6`

  Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) hazırladığı ve 2008-2010 dönemini kapsayan 3'üncü Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulu'nca kabul edilerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Program döneminde, yıllık ortalama yüzde 5.6 oranında ekonomik büyüme hedefleniyor.

  Türkiye'nin buna göre gelecek yıl yüzde 5.5, 2009 ve 2010 yıllarında yüzde 5.7 oranında büyümesi öngörülüyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın ise 2008 yılında 719.9 milyar YTL, 2009 yılında 791.4 milyar YTL, 2010 yılında da 869.9 milyar YTL'ye çıkması bekleniyor.

  Kişi başına milli gelirin 2008 yılında 6 bin 456 dolara, 2009 yılında 6 bin 969 dolar ve 2010 yılında 7 bin 466 dolara yükselmesi hedefleniyor.

  Enflasyon hedefi yüzde 4

  Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde nokta hedef olarak belirlenen enflasyon hedefleri, tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde değişimi ile hesaplanan yıl sonu enflasyon oranı üzerinden tanımlanırken, üç yıllık bir dönem için açıklanıyor.

  Programa göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 4 olması öngörülürken, 2010 yılı için herhangi bir tahminde bulunulmadı. Programa göre, enflasyon hedeflerinin hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenmesi uygulamasına program döneminde de devam edilecek.

  1.4 milyon kişiye istihdam

  Program döneminde yıllık ortalamada reel olarak özel tüketim harcamalarının yüzde 6.4, özel sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 7.8, kamu tüketim harcamalarının yüzde 3.7 ve kamu sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 0.7 oranında artması öngörülüyor.

  istihdam olanaklarını artırıcı uygulamaların da etkisiyle program döneminde, yaklaşık 1.4 milyon kişiye yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. iş gücüne katılma oranının ise gelecek yıl yüzde 48.5, 2009 yılında yüzde 48.8, 2010 yılında ise 49.3'e çıkması bekleniyor.

  Turizm gelirleri ve cari açık

  Program döneminde dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan canlılığın ve büyüme hızının bir miktar yavaşlamakla beraber sürmesi bekleniyor. Bu çerçevede program dönemi sonunda, ihracatın yıllık ortalama yüzde 11.1 oranında artarak 137.5 milyar dolara, ithalatın ise yıllık ortalama yüzde 9.5 oranında artarak 202 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

  2008 yılında 19 milyar dolar olarak öngörülen turizm gelirlerinin, 2010 yılında 20.5 milyar dolara çıkacağı bekleniyor. Bu çerçevede cari işlemler açığının, GSYiH'ye oranının orta vadede yüzde 6'lar civarında seyredeceği, 2008 yılında yüzde 6.4, 2009 yılında yüzde 6.3 ve 2010 yılında yüzde 6.2 olması öngörülüyor.

  Program dönemi boyunca ödemeler dengesi finansman yapısında iyileşme ve bu kapsamda uzun vadeli sermaye girişleri ve doğrudan yabancı yatırımların payında artış bekleniyor.

  Kamu kesimi fazlası 2008'de açığa dönüşecek

  2007 yılında yüzde 0.4 olacağı tahmin edilen kamu kesimi fazlasının GSYiH'ye oranının 2008 yılında açığa dönüşmesi, daha sonra tekrar fazlaya dönerek 2010 yılında yüzde 2.3'e yükselmesi öngörülüyor.
  0 ... pilotmont
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.