üçüncü selim

  1. 9.
    mevlevi tarikatini benimsemiş, sık sık galata mevlevihanesi'ne giderek ayin dinleyen ve şeyh galip'le söylişi yapan osmanlı padişahıdır.
    2 ... bu cocuk okumaz