kelimeleri yanlış telaffuz etmek

  1. 6.
    forklift' e portif ,
    rençber' e leşber demek
    0 ... kuribik