tanrı düşüncesinin ortaya çıkış nedeni

  1. 7.
    Babamın çok kullandığı bir tabirle rahatın göte batma durumudur.
    0 ... dinsiz kitapsiz kafir