çok makbule geçti

  1. 6.
    kullanımı hoş olan, minnet bildirir söz öbeği.

    sonuna eklenen "teşekkürler" ile birçok gereksiz kelimenin kullanılıp lafın uzatılmasını önler, muhatabında bir memnuyet duygusu yaratır.
    0 ... sinirlenmicem