sinavdan pi sayisi almak

  1. ?.
    büyük ihtimalle not sistemine göre deği$ik tepkiler verilen hadise.eğer 5 üzerinden pi alınırsa gayet ba$arılı bir grafiktir ancak 100 üzerinden pi alınır ise yakla$ık hiçbir$ey almı$ olan ki$inin sevinememesi muhtemeldir.
    2 -1 ... wump r