eski sevgili akla gelince söylenen tek cümle

  1. 1.
    eski sevgili kişiliğine bağlı söylenen söz öbeğidir. bıraktığı anılar, yaşattıkları, yaşadıkları ve elde bıraktıkları. insanın elinde ne var ise söylediklerinin taşıdığı anlam o kadar yücedir.düşünmeden akıldan geçiveren cümledir.

    "çek çıkar elini kalbimden ." (bkz: göksel - acıyor)
    4 -2 ... baksimdinedicem