ahıska türkleri sürgünü

  1. 4.
    (bkz: sovyet sosyalist soykırımlar birliği)
    1 -2 ... protest sanayici