kendini pazarlamak için sözlüğe gelen kadın yazar

  1. 3.
    ancak ve ancak sözlükten kadın kaldırma olayını kafasına yer etmiş, reelde bir halta yaramayan ibbiklerin sanrısıdır. hayaldir. ne güzel bir dünya. beyin bedava.
    1 -3 ... sendekimsin