bugün

dankwart rüstow

1924-1996 arasında yaşamış alman siyaset bilimi ve sosyoloji profesörü. özellikle demokrasiye geçiş çalışmalarında bir ekol oluşturan transitolojinin kurucusu olarak tanınmış ve bu konuda önemli yorumlar yapmıştır. bu çalışmalarında iki önemli vaka olarak türkiye ve isveç'i incelemiştir. babası nazi almanyası 'ndan ayrılarak türkiye'de gelen ünlü bilimadamlarından alexander rüstow'dur, dolayısıyla kendisinin de çocukluğunun bir bölümü istanbul'da geçmiştir.

önemli görüşleri arasında, demokrasiye geçiş sürecinin oluşabilmesi için bir ulusal birliğin oluşmasının gerekliliği ve otoriter yönetimden demokrasiye geçiş için en belirleyici faktörlerden birinin, "yeni oyun kuralları"nın elitleri arasında bir konsensüs oluşumu oluşu sayılabilir.
* *
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.