yalıtım

  1. 3.
    daha az fatura ödemek için yapılması gereken iştir. (bkz: amortisman süresi)
    0 ... farazi