telefon yastığın altındayken uyumak

  1. 3.
    10 sene sonra beyinde ur çıkmasına sebep olabilecek sakıncalı uygulama.
    2 ... krmyrdsn