kürdün kapısından iti yakasından biti eksik etme

  1. 3.
    burdaki it ırkçıları sembolize etmektedir.
    2 -1 ... genc kiz ruyasi