komando olmak ister misin

  1. 4.
    istesen de istemesen de, evrakının üstüne kırmızı kalemle büyük bir "k" harfi yazıldığından, önemi olmayan sorudur.
    1 ... zarbut