kaynanaya anne demek

  1. 8.
    (bkz: ne diyem mahmut mu diyem)
    1 ... az isirilmis muz