zeyilname

 1. ?.
  herhangi bir sözleşmeye sonradan eklenen.
  #512044 :)
 2. ?.
  eskiden trafik sigortalarında aracın sahibi değiştiğinde poliçeyi yeni sahibinin üzerine geçirmeye yarayan ilave. ama artık kalktı yapılmıyor.
  #512083 :)
 3. 1.
  (sigortacılık) Sigorta akdi yapılıp poliçe düzenlendikten sonra, poliçe üzerinde gösterilen bilgi veya koşullarda değişiklik yapılmak istenmesi halinde asıl poliçeye ek olarak tanzim edilen ve sadece yapılan değişikleri gösteren belgeye denir. Poliçe üzerinde yapılan herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesi için yapılabileceği gibi, sigorta bedelinin, riziko adresinin veya primin değiştirilmesi şeklinde de olabilir. Ancak sigorta akdi iki taraflı bir akit olduğundan sigortacının sigortalının bilgi ve onayı dışında tek yanlı olarak zeyilname düzenleyip sözleşme koşullarını değiştirmesi mümkün değildir.
  #512162 :)
 4. 2.
  (bkz: amendment)
  #2303408 :)
 5. 3.
  Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, niteliklerini farklı hale getiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.
  #5742067 :)
 6. 4.
  Zeyl'le mukayese edılınce guduk kalan ıkame.
  #27078179 :)

zeyilname ile alakalı başlıklar