zaiyat

  1. 0 0
    doğrusu zayiat olan kelime.
    #3279163