1

zaiyat

  1. 1.
    doğrusu zayiat olan kelime.
    #3279163 :)