bugün 1270 başlık

zümre

 1. 33
  kesim kısım ...
  #216846
 2. 11
  zümra toplantısı:
  öğretim yılı başlangıcı ve sonunda aynı branştan öğretmenlerin toplandığı toplantının adı
  #508952
 3. 00
  bir dönem televizyonlarda çokça görülen oryantal.
  #892932
 4. 33
  aynı toplum içindeki farklı yasal durumlarıyla birbirinden ayrılan tabaka.
  #6398347
 5. 00
  Farsça kökenlidir. Manası, topluluk, grup anlamını taşır.
  #7236630
 6. 11
  topluluk, camia.
  #13131195