bugün 2364 başlık

yuksek kultur

  1. 2 2
    toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürdür. karşıtı için (bkz: yaygın kültür)
    #315558
  2. 0 0
    (bkz: burjuva kulturu)
    #394497
Advertisement