yortu

 1. 3 3
  hz. isa'nın yaşamını, ölümünü ve dirilişini anmak, ondan kaynaklanan ve hıristiyan azizlerinin yaşamında anlatımını bulan erdemleri kutlamak üzere kilisenin belirlediği günler.
  katolik ve ortodoks kiliselerinin yortu takvimi büyük ölçüde çakışır.
  (bkz: hıristiyan yortuları)
  #286996
 2. 0 0
  hristiyan bayramı.
  #2073494
 3. 0 0
  hristiyanların bayramı.
  #9134935
 4. 0 0
  Kökeni Yunanca olan , Hristiyanların dini bayramlarını tanımlamakta kullanılan sözcük .
  #10287367
 5. 0 0
  (bkz: Tortu)*
  #25776394