3

yortu

 1. 1.
  hz. isa'nın yaşamını, ölümünü ve dirilişini anmak, ondan kaynaklanan ve hıristiyan azizlerinin yaşamında anlatımını bulan erdemleri kutlamak üzere kilisenin belirlediği günler.
  katolik ve ortodoks kiliselerinin yortu takvimi büyük ölçüde çakışır.
  (bkz: hıristiyan yortuları)
  #286996 :)
 2. 2.
  hristiyan bayramı.
  #2073494 :)
 3. 3.
  hristiyanların bayramı.
  #9134935 :)
 4. 4.
  Kökeni Yunanca olan , Hristiyanların dini bayramlarını tanımlamakta kullanılan sözcük .
  #10287367 :)
 5. 5.
  (bkz: Tortu)*
  #25776394 :)