yesevilik

 1. 1.
  hazret i pir hace ahmet yesevi hazretlerinin kurduğu, kadın erkek eşitliğini savunan tasavvuf kolu.

  bu nurdan ışıklananların okuluna, "horasan okulu" denir.

  ve yesevilik, asırlardır türk milletini ve yakındoğu halklarını derinden etkileyen, kendine has bir sentez yaratan orjinal bir yol olarak varlığını devam ettirmektedir.
  #2871195 :)
 2. 2.
  kurulduğu yıllarda anadolu'nun türkleşmesinde büyük emekleri geçmiştir.yetiştirtirdikleri bir çok alimi dağınık ve bilncsiz türkmen aşiretlerine yoolayıp,devlet ve millet olma kavramlarının içini doldurmuşlardır. (bkz: ahmet yesevi).
  #2874018 :)
 3. 3.
  kurulduğu yıllarda anadolu'nun türkleşmesinde büyük emekleri geçmiş tarikat.yetiştirtirdikleri bir çok alimi dağınık ve bilncsiz türkmen aşiretlerine yollayıp,devlet ve millet olma kavramlarının içini doldurmuşlardır. (bkz: ahmet yesevi).
  #2874027 :)
 4. 4.
  ahmet yesevi'nin kurduğu tarikattir.
  "O sebepten 63 te girdim yere" dizesinden hareketle 63 yaşında vefat eden hz. muhammed'den sonra yaşamayı kendine layık görmeyen yesevi'nin yer altında mahzen yaptırıp burda inzivaya çekilmesidir.
  #4334746 :)
 5. 5.
  balkanlar'a müslümanlığı götüren tarikattır. kimi tarih cahilleri balkanlara islamiyeti osmanlı'nın götürdüğünü sanır. oysa yesevi dervişleri osmanlı'dan 2-3 asır önce balkanlara gitmiş orayı islamlaştırmıştır. hatta bazıları italya liman kenti olan napoli'ye kadar ulaşmıştır. bugün arnavutluk'ta gülbanklar hala türkçe okunur.
  #4334758 :)
 6. 6.
  (bkz: bektaşilik)
  #4334764 :)
 7. 7.
  Yesevilik, Adını Nakşibend’îyye tarikâtı şeyhi Hâce Yûsuf el-Hemedânî'nin müritlerinden Hoca Ahmed Yesevî'den alan, islam'da kadın-erkek denkliğini yaşatan, Anadolu Alevîliği üzerinde bir hayli tesirleri olan, Bektâşî Tarikâtı'nın da beslendiği tasavvufî yol ve ilk Türk tarikatı (kaynak?).
  #31325703 :)

yesevilik ile alakalı başlıklar