yerleşim birimi

  1. 1.
    şehrin toplumsal yaşama uygun, kitlelerin yaşaması için elverişli bölgesi.
    #1359806 :)
  2. 2.
    köy, kasaba, şehir diye ayrılır.
    #17019371 :)