yerleşik hayat

  1. 0 0
    göçebe hayatın tam olarak tersi özellikler gösteren, toplumsal, sosyal, ticari, ekonomik vb. bakımdan oturmuş yaşam düzeni.
    #5399347
  2. 0 0
    (bkz: uygurlar)
    #5399353