yeni sağ

 1. 1.
  yeni sağ, 2.dünya savaşı sonrasında kurulan 'refah devleti' anlayışına olan güvenin 1970li yıllardaki ekonomik krizler sonucunda iflas etmesiyle ortaya çıkmıştır.

  kabaca ifade edersek; yeni sağ, hem neoliberalizmin hem de neomuhafazakarlığın zararlı kısımlarından ortak bir ideoloji yaratmıştır. şöyle ki, neoliberalizmin iki çıktısı vardır, birisi birey özgürlükleri öteki ekonomik eşitsizlikler. çoğumuz da zaten birey özgürlükleri adına bu ekonomik çıktıyı görmezden gelmiyor muyuz?

  aynı şekilde neomuhazakarlık, milliyetçilikle eklemlenen bir ideolojidir. şahsen milliyetçiliğe çok sıcak bakmasam da ulus devlet fikrinin pratikte sağladığı kimi artılar da inkar edilezmez(kanımca millet fikrinden daha tehlikeli olan din fikrini dengeleyen bir unsur oluşuyla)

  dolayısıyla yeni sağ, hem güçlü ve baskın devleti hem de serbest piyasayı benimseyerek kulağa ilginç gelse de liberal-faşist bir bakış kazanmaktadır. liberal-faşist gibi bir kavram kullanılmasa da en sağlam ifadeyi böyle görebilmekteyiz.

  işte 1980 sonrası dünyaya hakim olan thatcherizm ve reaganizm bu şekilde özetlenebilir. iligli bakınız (bkz: turgut özal)
  #1715642 :)
 2. 2.
  amerika'da baba bush ve george w bush ile hakim hale gelen günümüz amerikan siyaseti de yeni sağ'ın bir devamıdır. hem milliyetçi-muhafazakar olup, devleti güçlü tutup hem de serbest piyasa ile zenginleşmek budur.
  #1715650 :)
 3. 3.
  (bkz: workfare)
  #3863185 :)
 4. 4.
  (bkz: turgut özal)
  #13526510 :)
 5. 5.
  bir ayağı neoliberalizm diğer ayağı yenimuhafazakarlıktır. bu ikisi de refah devletine karşıdırlar. amerikadaki yenimuhafazakarlar diplomasiyle dış sorunların çözülmeyeceğini, dış sorunların tek çözüm yönteminin ancak ve ancak silahlar olduğunu savunur.
  #17373739 :)
 6. 6.
  amerikan yeni sağını bir tarafa sallayıp avrupa yeni sağı özellikle fransa kökenli yeni sağ için konuşursak ; ulus devletçi, multi kültürlülük karşıtı, paganik unsurlar barındıran milliyetçi bir görüş savunur. ardında sağlam bir entelektüel kadro olsa da yığın nezdinde yaygınlığı azdır. lakin din olgusunun yıllar geçtikçe zayıflayacağı gerçeğini göz önünde bulundurup konuşursak; avrupa'nın gelecek ideolojisi de yeni sağ olabilir.
  #17776993 :)
 7. 7.
  ak parti'nin klasmanda başı çektiği ideolojik akım.
  içerisinde liberalizm ve muhafazakarlığı beraber barındırır.
  geleneklere önem verir ve sosyal devlet anlayışı çatısı altında ilerlemeye çalışılır.
  yeni sağ'ın en tanımlayıcı özelliği aile kurumuna çokça önem verip devlet kurumlarını minimalize etmesidir.
  #18747693 :)
 8. 8.
  fizikte "zıt kutuplar birbirini çeker" kaidesinin sosyal bilimlerdeki örneğidir. yeni sağ ekonomide liberal sosyal hayatta muhafazakar bir dünya görüşüne sahiptir. ben muhafazakarlıkla liberalizmin tek potada nasıl erdiğini halen anlamamakta ısrarcıyım ama.
  #20079944 :)
 9. 9.
  ekonomide her türlü şerefsizliği yapayım, toplumda adım hacı dayı olsun.
  #23526931 :)