yarasa çiçeği

  1. 3 3
    siyah veya beyaz çiçeklerden oluşan, latince ismi tacca olan, sıcağı seven bir bitki türüdür. kökeni malezyadır.
    #12039367