yapısalcı yaklaşım

  1. 1.
    ayrıca eğitimbilim için kullanılan son dönem yeni pedagoji anlayışıdır. Bu bağlamda çocuk geleneksel eğitimde olduğu gibi edilgen ve bilginin pasif alıcısı değil, kendi öznel bilgilerinin aktif yaratıcısıdır. Öğretmen yalnızca rehber görevini üstlenir ve öğrenciyi bilgiye ulaşması için harekete geçirir. Politik anlamda ise okul toplumsal değişimin öncüsüdür. Halkın demokratik karar verme mekanizmalarına etkin katılımını ve toplumun demokratikleşmesini sağlar.
    #7281149 :)