vergi arbitrajı

  1. 2 2
    Vergi mükellefinin farklı vergi türlerinden oran ve külfetçe daha kolay ve az olanını tercih ederek bu durumdan yararlanmalıdır. Örneğin makinesi için vergi ödemek istemeyen iş yeri sahibi bu makinesini bir başka işyerine satıp daha sonra leasing yoluyla kiralayarak; bu makineye sahib olmanın getireceği vergi mükellefiyetinden kurtulabilir..
    #11709742