vacterl sendromu

  1. 1.
    vertebral anomali, anal atrezi, kardiyak anomali, trakeaözafageal fistül, özofageal atrezi, renal ve ekstremite anomalilerini içerir. Bunların dışında kosta anomalisi, tek umbilikal arter, larengeal stenoz, kulak anomalisi, büyük fontanel ve genital anomali
    bulunabilir.

    vacterl birlikteliğindeki anomalilerin embriyonik hayatın erken dönemlerinde ve aynı zamanda oluştuğu düşünülmektedir. Bu anomalilerin çoğunun septasyon duraklaması şeklinde olduğu ileri sürülmüş ve ''mezodermal farklılaşmada bozukluk'' şeklinde tanımlanmıştır.
    #15135897 :)