ustu cayir bicilir alti cesme icilir

  1. 1.
    cevabı koyun olan bilmece. üstü çayır biçilir derken yününden yararlanıldığı, altı çeşme içilir derken de sütünden yararlanıldığı belirtilmektedir.
    #4084553 :)