ucgenin alani

entry 15 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  1-) Bir üçkenarlının alanı, yatayımı ile diklesiminin vuruşumunun, ikiye bölümüdür.
  2-) Bir üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.
  3-) Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darpının nısfına müsavidir.
  #880788 :)
 2. 2.
  (bkz: euclid bağıntısı)
  (bkz: pisagor bağıntısı)
  #880809 :)
 3. 3.
  taban çarpı yükseklik bölü iki diye tabir edilen alan.
  #880818 :)
 4. 4.
  bir abc üçgeni olsun. kenarlarına a,b ve c dersek, bildiğimiz iki kenar uzunluğunun çarpımıyla, o iki kenarın arasında kalan açını sinüsünün çarpımının yarısı alanı verir. örnek : a.b.sinC/2
  #880880 :)
 5. 5.
  ispatı cosinus teoremiyle olabilen alan çeşiti.**
  #880908 :)
 6. 6.
  eşkenar üçgende; a bir kenar olmak üzere; a². *3/ 4

  edit: ayrıca bu yöntem 120-30-30 ikizkenar üçgeninde de, 120' nin karşısındaki kenara a denilerek uygulandığında yine alan bulunur.
  #880914 :)
 7. 7.
  bir abc üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı r olsun. alan = r.U // not: U=çevrenin yarısı
  #880935 :)
 8. 8.
  en basiti a*h/2
  #880941 :)
 9. 9.
  kenarları a,b ve c olan bir abc üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı r olsun. alan = a.b.c/4r
  #880944 :)
 10. 10.
  ilk önce üçgenin alanın sıfır olduğunu ifade etmek isterim, eğer herhangi bir üçgenin üçgensel bölgesinin alanı sorulmuş ise şöyle hesaplanabilir:

  Kenar uzunlukları a, b ve c birim olan üçgenin üçgensel bölgesinin alanını bulmak için ilk önce yarı çevre * hesaplanır:
  U = (a + b + c) / 2
  Sonrasında şu formül yardımıyla üçgenin üçgensel bölgesinin alanı birimkare cinsinden bulunur:
  Alan (ABC) = * (u) x (u - a) x (u - b) x (u - c)
  #880962 :)
 11. 11.
  kendisini oluşturan paralel kenarın alanının yarısı.
  #881026 :)
 12. 12.
  bir dik üçgenin kenarları a ve b olsun. sin 90=1 olduğundan, A=a.b/2
  #1142550 :)
 13. 13.
  taban * yükseklik
  ------------------ formülüyle bulunur.
  2
  #1143669 :)
 14. 14.
  http://fef.sdu.edu.tr/~syalcin/alanhes.html
  #1143724 :)
 15. 15.
  (bkz: buralar hep dutluktu)
  (bkz: simdi her yer beton oldu) *
  #1143763 :)