ubeydullah bin ziyad

 1. 1.
  (bkz: ubeydullah bin ziyad hür bin yezid)

  kerbela kıyımını gerçekleştiren komutandır.
  #2188489 :)
 2. 2.
  hz. hüseynin cansız bedenini atların çiğnemesini emreden ağır şerefsiz.
  #23419784 :)
 3. 3.
  horasan valisiydi. gök tengriyi Maveraünnehir'de alt eden komutan.
  (bkz: buhara hezimeti)
  #29475143 :)
 4. 4.
  ziyad bin ebih'in oğludur.
  ziyad bin ebih, muaviye b. ebu sufyan döneminde küfe valisidir. küfe harici ve hz. ali taraftarlarının isyan noktaları olmakla birlikte, en güçlü muhalif örgütlenmenin hicazla birlikte merkezi olmuştur.
  muaviye b. ebu sufyan, prensip olarak muhaliflerle siyaset yapmakta ve yumuşak davranmaktaysa da ziyad b. ebih'in sert politikalarına ses çıkartmamış ve zaman zaman desteklemiştir. haricileri ve hz. ali taraftarlarını bu şiddet politikalarıyla susturan ziyad b. ebih, muaviye'nin yezid'i veliaht tayin etmesine de sıcak gözle bakmamıştır. muaviye ancak onun ölümünden sonra yezid'i veliaht olarak tayin edebilmiştir.
  muaviye'nin ölümünden sonra ise halifeliğe yezid getirilmiş ve hz. hüseyin ve abdullah b. zübeyr'den; muaviye ölmeden önce üzerlerine giderek zorla biat almıştır. yezid halifeliğe geldiğinde küfe'deki muhaliflerin, mekke'ye kaçan hz. hüseyin ve abdullah b. zübeyr'i çağırıp biat edeceklerine dair söz vermeleri üzerine hz. hüseyin ilk önce amcası oğlu müslim b. akil'i küfe'ye göndermiştir. küfe valisi hişam'ın barışsever tutumundan da etkilenerek yola çıkan hz. hüseyin ve taraftarları kerbela'da ubeydullah bin ziyad tarafından vahşi bir şekilde katledilmiştir.
  #30727738 :)
 5. 5.
  Emevilerin ünlü komutanı, Aşura vakıasında Kufe valisi ve imam Hüseyin ve
  ashabının şehadetindeki ana faktörlerden
  biridir. Ubeydullah Basra valisi idi, ancak Yezid,
  Kufe’deki karışıklığın ardından Ubeydullah’ı
  hicretin 60. Yılında imam Hüseyin’in (a.s)
  kıyamını bastırmak için görevlendirdi. Ubeydullah, Kerbela’da oynadığı kilit rolünden
  dolayı Şialar nezdinde en nefret edilen
  kişilerdendir.
  Allah'ın laneti üzerine olsun.
  #32423736 :)

ubeydullah bin ziyad ile alakalı başlıklar