totaliter

 1. 3 3
  düzeni sağlamak için baskı ve şiddet kullanmaktan çekinmeyen, anti demokratik olan.
  (bkz: totaliter rejim)
  #850896
 2. 9 -3
  roma
  osmanlı
  abd

  demek ki neymiş; büyük olmak için baskıcı olmak gerekmiş.
  #850897
 3. 1 1
  (bkz: totalitarizm)
  #1357275
 4. 1 1
  her türlü muhalefeti reddeden baskıcı yönetim şeklidir.
  #1632086
 5. 3 3
  konu komşudur.
  eş dosttur.
  biraz sen biraz ben yani.
  "elalem ne der" lafını boşa etmiyoruz biz.
  #1633663
 6. 3 3
  gündüz vassaf ın bu konuyu kapsayan enfes bir kitabı mevcuttur.

  (bkz: cehenneme övgü)
  #1633680
 7. 0 0
  (bkz: total)
  #1633685
 8. 1 1
  yarattığı baskıcı düzenle insanları anarşiye sevk eden, başkaldırışa sürükleyen rejim.
  #2911179
 9. 1 1
  verilmiş bir bütünün elemanlarını içine alan ;özgürlüklere yer bırakmayan siyasi yönetim biçimi.
  #4262622
 10. 1 1
  demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu devlet yönetimidir.
  #4558076
 11. 1 1
  Erk tekelciliğidir. Sadece siyasal karar alma mekanizmalarının değil, bireylerin hayatlarının en mahrem noktalarının bile denetlenip biçimlendirilmesinin amaçlandığı; bütün vatandaşların devletin birer hizmetçisi olarak değerlendirildiği ideolojidir.
  #5820370
 12. 1 1
  egemenlik gücünün tek elde toplandığı ve demokratik olmayan devletlere verilen genel ad.
  #6483989
 13. 1 1
  bütüncül.
  #7137310
 14. 8 2
  (bkz: akp hükümeti)
  #7137385
 15. 3 3
  komünist veya faşist yönetimlerin ortak paydasıdır. ama tek ortak payda değildir.
  #10833668
 16. 1 1
  Sosyalistlere göre kapitalist, emperyalist burjuvanın diktatorya rejimi.
  #14022207
 17. 2 0
  Yeryüzünde kut zihniyetinden ötürü ilah olma arayışının mekanda beliren yüzücüde.
  #14022307
 18. 1 1
  bireysel özgürlüklere izin vermeyen ve bireyin yaşamının tüm alanlarını devlet kontrolüne bırakan.
  #23243853
Advertisement Advertisement