toplumsal rol

 1. 1 1
  belirli toplumsal durumlardaki kişilerden beklenen toplumsal davranış şekilleridir.
  #310163
 2. 0 0
  sosyal baskılar şeklinde kişiden yerine getirilmesi istenilen giyim tarzı, müzik tarzı, konuşma şekli, evlenme, gibi eylemlerdir. dayatma ile olur.
  #3494562
 3. 1 1
  Toplumun, belirli toplumsal statülerdeki kişilerden, yapmalarını beklediği davranışlara toplumsal rol denir. Örneğin toplum, doktorlardan, giyimlerinden hastalarıyla ilişkilerine varıncaya kadar belirli davranışlar bekler. Toplumun bireyden beklediği rollerle, bireyin gerçekleştirdiği roller arasında farklılıklar gözlenebilir. Farklı statülerin birbirleriyle olan ilişkileri rol pekişmesine ya da rol çatışmasına neden olabilmektedir.
  #4468581
 4. 1 1
  bireyin, toplumsal statüsünün gerektirdiği gibi davranmasıdır...
  #6957497
 5. 0 0
  toplumun bireye dayattığı davranışlardır. toplumdan topluma değişir. örneğin 17 yaşındındaki bir kızın doğu toplumundaki rolüyle batı toplumundaki rolü yani kendisinden beklenen davranışları aynı değildir.
  #6957535
 6. 0 0
  önemsiz ise kısaca " Mahmut Abi " şeklinde ifade edilen, önemli ise "taşakların altı okka olmasına" sebebiyet veren makam ve mevki.*
  #6957571
 7. 0 0
  toplumsal statüye uygun olarak toplumun bireyden beklediği davranışlara toplumsal rol denir.farklı statüler farklı roller gerektirir.toplumsal statü bize kişinin toplumdaki yerinin neresi olduğunu anlatırken toplumsal rol bize kişinin ne yaptığını anlatır.
  #10253811
toplumsal rol ile alakalı başlıklar
rol