6

toplumsal kontrol

 1. 1.
  bir toplum veya toplumsal gruptaki kişilerin beklenen şekilde davranmalarını amaçlayan bir denetim mekanizmasıdır.
  #1555309 :)
 2. 2.
  toplumun düzeninin korunması için bireylerin toplumsal normlara uymasını sağlayan uygulamalara denir. toplumsal kontrol mekanizması, toplumun düzenini ve sürekliliğini sağlar.
  #6437776 :)
 3. 3.
  (bkz: toplum mühendisliği)
  #6437784 :)
 4. 4.
  toplumun iyi işlemesi, yok olmaması ve varlığını devam ettirmesi için insanlar üzerinde denetim görevi yapan mekanizmaya toplumsal kontrol mekanizması denir. toplumsal kontrolün amacı toplumsal normların uygulanıp uygulanmadığını denetlemektir. toplumsal kontrol mekanizması toplumun düzenini sağlaması, insanlar arası ilişkilerin düzenlenmesi ve toplumun varlığını sürdürmesi için denetim görevi yapar.
  #10527118 :)
 5. 5.
  Zorla insanları otokontrol etmelerini sağlayan sistemdir. Toplumun denetimlerken kendilerinin denetlenmesine izin vermemeleri çok büyük bir toplumsal ayıp a girer ki hiç sormayın.
  #10527161 :)
 6. 6.
  Belli bir davranışı gerçekleştirme konusunda toplumun bireye etkisi, baskısı olarak tanımlanabilir. Bu etki her toplumda bir takım karmaşık mekanizmalar çerçevesinde örgütlenen bir düzenle sağlanır. Söz konusu düzenin kaynağı ise normlar ve degerlerdir.
  #22417217 :)

toplumsal kontrol ile alakalı başlıklar
Advertisement Advertisement
Advertisement