toplumsal esitsizlik

  1. 1 1
    bireylerin ve sosyal grupların, toplum hayatında iradeleri dışında gerekli çabayı göstermelerine rağmen, çeşitli hak ve manfaatleri aynı ölçüde elde edememeleridir.
    #310202
  2. 1 1
    Toplumsal sınıflaşmanın sonucu olarak bireylerin toplumsal yerleri arasında ortaya çıkan ayrılıklar.
    #4525703