toksisite

  1. 1.
    bir maddenin içerdiği zehir oranı.
    #3747241 :)
  2. 2.
    ing. toxicity
    #20878760 :)