bugün 2239 başlık

toksisite

  1. 1 1
    bir maddenin içerdiği zehir oranı.
    #3747241
  2. 0 0
    ing. toxicity
    #20878760