bugün 1707 başlık

tensip tutanağı

  1. 00
    mahkemenin dava dilekçesini inceleyip, davayı kabul ettiğini, dava içeriği ve ilgilileri hakkında gerekli yazışmaların başlatılmasını ve duruşma gününü taraflara bildirmek amacı ile düzenlenen belge.
    #15108468