taylor kuralı

 1. 1.
  kısa vadeli oranlarının uzun vadeli faiz oranlarını etkilemesi olarak özetlenebilir.
  enflasyon hedeflemesinde mb önemle dikkate alır bu kuralı.
  (bkz: John Taylor)
  #15635566 :)
 2. 2.
  merkez bankası politika yapıcıları iktisadi ortamdaki değişikliklere genellikle kısa dönem nominal faiz haddini değiştirerek tepki gösterirler. amerikalı iktisatçı john brain taylor fed'in 1987-1992 dönemi politika uygulamalarında ilişkin verileri inceleyerek, fed politika yapıcılarının iktisadi ortamdaki değişikliklere kısa dönem nominal faiz haddi üzerinden nasıl tepki gösterdiklerini açıklamayı amaçlayan bir para politikası kuralıdır.

  taylor kuralına göre, merkez bankası politika yapıcıları reel gdp, doğal gdp'den ve fiili enflasyon haddi, hedeflenen enflasyon haddinden büyük iken, kısa dönem nominal faiz haddini yükseltir.
  #26590519 :)

taylor kuralı ile alakalı başlıklar