bugün 2329 başlık

taksirle yaralama

 1. 3 3
  5237sayılı tck. md. 89/1'de düzenlenmiştir.
  buna göre;

  - taksir le başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır. bilinçli taksir hali hariç takibi şikayete bağlıdır.uzlaşmaya tabidir.
  görevli mahkeme sulh ceza mahkemesi dir.
  #1678948
 2. 1 1
  suçun nitelikli halleri md. 89/2 ve 3'de düzenlenmiştir.
  buna göre;

  a) md. 89/2;
  taksirle yaralama fiili mağdurun;

  - duyularından veya organlarından birinin işlevlerinin sürekli zayıflamasına,
  - vücudunda kemik kırılmasına,
  - konuşmasında sürekli zorluğa,
  - yüzünde sabit ize,
  - yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
  - gebe kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına sebep olursa md. 89/1'e göre belirlenen ceza yarısı oranında artırılır.

  b) md. 89/3;
  taksirle yaralama fiili mağdurun;

  - iyileşmesine olanak bulunmayan bir hastalığa yakalanmasına veya bitkisel hayata girmesine,
  - duyularından birininveya bir organının işlevini yitirmesine,
  - konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
  - yüzünün sürekli değişikliğine,
  - gebe bir kadının çocuğunu düşürmesine,
  neden olmuşsa, md. 89/1'e göre verilecek ceza bir kat artırılır.
  #1678996
 3. 1 1
  5237 sayılı tck. md. 89/4;

  taksir le birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak fiilidir.bilinçli taksir halleri hariç takibi şikayete bağlıdır. uzlaşmaya tabidir.
  cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olup görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi dir.
  #1679016
 4. 1 1
  (bkz: müessir fiil)
  #1679031
 5. 1 1
  (bkz: taksitle yaralama)
  #1679087
 6. 0 0
  yaralama kastı olmadan, kazara yaralamadır. ihmal durumuna , verilen zarara, mağdur sayısına göre ceza verilir.
  #1680894
taksirle yaralama ile alakalı başlıklar