bugün 312 başlık

sureli yayin

  1. 0 0
    gazete, dergi vb. yayınlara kutuphanecilikte verilen ad
    #310417
  2. 0 0
    Bir basılmış eserin süreli yayın olarak kabul edilmesi iki koşula bağlıdır. Bunlardan birincisi yayıncılık faaliyetlerinin belli aralıklarla tekrarlanarak sürekli yayınlanması koşulu, diğeriyse yayımlanan eserin öncekilerden farklı ve bağımsız olmasıdır.
    #27851547
Advertisement