sublimlesme

entry 12 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  maddenin katı fazdan direk olarak gaz fazına geçmesi olayı.
  (bkz: naftalin)
  #205248 :)
 2. 2.
  Bir cisim,katı durumdan sıvı durumuna geçmeden doğrudan doğruya gaz durumuna dönüşmek.
  #404422 :)
 3. 3.
  çağrışım; "katı olan herşey buharlaşıyor"-marx, komünist manifesto
  #404431 :)
 4. 4.
  sanayi buzu diye bilinen kuru buzun olayıdır.çok soguktur, zor tutulur.soguk olmasının sebebi de karbondioksitin sogutulup (-75derece) sıkıştırılıp (yüksek basınç altında) katı faza getirilmesidir. su olmadan direkt olarak buhar fazına geçmesine süblimleşme denir.
  #404455 :)
 5. 5.
  kuru buz sayesinde dondurmaların saatlerce erimemesini sağlayan olaydır.
  #404459 :)
 6. 6.
  (bkz: müslümleşmek)
  #404466 :)
 7. 7.
  örnegin (bkz: naftalin)
  #404542 :)
 8. 8.
  antisüblimleşme olarak tanımlanan olayın tersidir.
  #406241 :)
 9. 9.
  depozisyon olayının tersidir..naftalin öğrenciler tarafından en bilinen ve tek bilinen örneğidir
  #406320 :)
 10. 10.
  yazın öğle sıcağında dışardayken insanı endişelendiren, acaba diye düşünülen hal değişimi.
  #649978 :)
 11. 11.
  naftalin ve iyot gibi maddeler, sıvı hale geçmeden gaz hale geçerler. bu olaya süblimleşme denir.
  #2001480 :)
 12. 12.
  katı halden doğrudan gaz hale geçme ifadesi kısmen doğru ama eksiktir. süblileşme özelliği gösteren maddelerin erime noktaları ile kaynama noktaları birbirine çok yakın olduğundan dolayı madde doğrudan gaz hale geçiyormuş gibi görünür. aslında her madde gibi önce eriyor sonra buharlaşıyordur. ancak bu olay dışarıdan net şekilde farkedilemiyordur.
  #8855813 :)

sublimlesme ile alakalı başlıklar