strüktür

 1. 1.
  eş ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde yinelenmesinden strüktür doğar. Bir strüktürün başlıca karakteristiği bir mekan yaratmasıdır. Bu mekana form yönünden birlik vermesidir
  (bkz: sütrüktür sistemleri heino engel)
  #225500 :)
 2. 2.
  alm. yapı *
  #225508 :)
 3. 3.
  latince kökenli kelime.yapıların temeline verilen ad.
  #767379 :)
 4. 4.
  akdeniz üniversitesinde derse giren bir felsefe hocasının yapı yerine kullanmayı yeğlediği ve öğrencilerin nedenini saptayamadığı kelime.
  #1502554 :)
 5. 5.
  bir yapının ayakta durmasını sağlayan taşiyıcı düzeneğe verilen isimdir.
  #1649645 :)
 6. 6.
  toprak parçacıklarının biraraya gelerek oluşturdukları sıralanma ve ve bunların duruş şekillerini ifade etmektedir.
  (bkz: yapı)
  #5579630 :)
 7. 7.
  genelde birinci sınıf mimarlara tasarım dersi için verilen vize ödev çalışması.
  #9902581 :)
 8. 8.
  bir yapının taşıyıcı bölümü.
  #12040147 :)
 9. 9.
  (bkz: fiziksel yapı)
  #19538150 :)

strüktür ile alakalı başlıklar