bugün 451 başlık

stimüle

  1. 2 0
    uyarılmış, dürtülmüş.
    #10092852
  2. 1 1
    stimüle etmek: uyarmak demektir. örneğin TSH tiroid stimüle edici hormon tiroidi uyaran hormondur. stimüle etmek uyarmaktır.
    #14607878