sosyalizm vs kapitalizm

entry 41 galeri 2 video ses iyilertrends
 1. 1.
  birbiriyle mücadele halindeki iki ekonomik sistemin karşılaştırmasıdır. sosyalizmin önce yazılmasının sebebi, kapitalizmin evrimleşmiş hali olmasındandır.
  #4962032 :)
 2. 2.
  (bkz: labor process)*
  #4962050 :)
 3. 3.
  ne yazık ki kapitalizmin galip çıktığı karşılaştırmadır.
  #4962192 :)
 4. 4.
  sosyalizm sevgililerin özgürce, kimseyi takmadan seviştiği bir barsa; kapitalizm parası olanın kucak dansı yaptırıp ardından tuvalete gittiği striptiz bardır.
  #4962218 :)
 5. 5.
  aslında sosyalizm vs liberalizm karşılaştırmasının yapıldığı karşılaştırma. sosyalizm zaten kapitalist bir sistemdir. kapitalizm sadece bireysel mülk hakkına izin verilen sistemin adıdır. sosyalizm ise devletin gelir adaletsizliğini azaltmaya yönelik düzenlemeler yaptığı, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin ücretsiz yapıldığı, işçi haklarının korunmaya çalışıldığı kapitalist sistemdir.

  ya sosyalizm vs liberalizm, ya da komünizm vs kapitalizm olması gereken karşılaştırma.
  #4962242 :)
 6. 6.
  sosyalizm üretim araçlarını devlet eliyle kolektifleştirir, kapitalizm üretim araçlarını devlet eliyle özelleştirir.

  sosyalizm in kendi yaratıcıları birbirleriyle inanılmaz çelişir ve her sosyalizm türü kendi akrabasını yok sayar, sosyalist olmamakla suçlar. kapitalizm in yaratıcıları ise ortak paydada sömürü için buluşur.

  sosyalizm in yakıtı insan, kapitalizm in yakıtı paradır.

  marx a göre sosyalizm bir sonraki evredir, kapitalizm bir önceki evredir. aslında ilkel toplumlar sosyalist tutumlar sergilediklerinden, durum oldukça karışıktır.

  sosyalizm kendi mottolarını sosyalizm için savunur ve propagandasını yapar; kapitalizm sosyalizm mottolarını kendi çıkarları için savunur ve propagandasını yapar.

  sosyalizm in dogmaları vardır, değiştirilemez kaideleri mevcuttur, çağı yakalayamaz; kapitalizm her 10 senede bir müthiş evrimler yaşar ve kendini geliştirir.

  günümüzde ortak paydaları salt sosyalizm ile kapitalizm in enternasyonalist oluşudur.

  özde her ikisi de mevcut toplumların örf-adet ve geleneklerini kendisine yontmaya çalıştıklarından, mevcut toplumların ulusal bilinçlerini kırarak kendilerine bağlamaya çalıştıklarından dolayı emperyalist bakış açısına sahiptir.

  her ikisi de bu topraklar için ; "ithal" ideoloji mertebesinde bulunmaktadır.

  yerel/ulusal bakış açısı için, türk milletinin ileri gidebilmesi için; nasyonel sosyalizm (ulus toplumculuk) ve nasyonel kapitalizm (ulusal sermayecilik) geliştirilmeli ve birbirlerine entegre edilebilmeleri, bu yolla emperyalizme karşı durabilir bir yönetim sistemi geliştirilmesi esastır.
  #4962264 :)
 7. 7.
  http://www.googlefight.co...lizm&word2=kapitalizm
  #5093210 :)
 8. 8.
  Ekonomi hocamın peynir ile süper bir şekilde örneklediği 2 farklı ekonomik düzen.

  " Kapitalist sistem'de 70 çeşir peynir vardır; loru, kaşarı, yağlısı, yağsızı vs. halkın bir kısmı(azınlık) bu 70 çeşit peynirin 70'inide yer. bir kısmı 70 çeşit peynirin bir kaç çeşidini yer. halkın bir kısmı da(çoğunluk) 70 çeşit peynirin hiçbir çeşidini yiyemez.

  sosyalist sistem'de ise çok çeşit yoktur 1 çeşit peynir vardır ama halkın hepsi de bu peyniri yer. yemeyen kesim yoktur."
  #10914726 :)
 9. 9.
  kalkınma açısından bakarsak kapitalizm sikiyor.
  gelir dağılımındaki adalet açısından bakarsak sosyalizm sikmiş herkes aç aq.
  kişi başına düşen milli gelir açısından bakarsak yine kapitalizm sikiyor.
  özgürce yaşamak açısından bakarsak, açıkçası ikisi de bir nevi kölelik. birinde devletin kölesisin diğerinde zenginin kölesisin.
  ama bana sorarsanız, böyle uç görüşlerdense devletin müdahaleci olduğu liberal bir ekonomi en iyi seçenek gibi duruyor.
  #13472468 :)
 10. 10.
  sosyalizm iyidir güzeldir, eşitliktir, adalettir. insanın kendini insan gibi hissetmesidir.
  kapitalizm, insanın ağzına sıçılmasıdır. sırf bir takım insanlar zengin olacak diye büyük bir kısım insanlar fakir olur. işçiler sömürülür. köylüler desen toprak ağalarının oyuncaklarıdır.

  ama ne olmuştur ? kapitalizm kazanmıştır. neden ? insanların zengin olma hırsı ve gençlerin sosyalizmi öğrenmemedeki kararlılığı.
  #13472533 :)
 11. 11.
  kapitalizm de halk halkı, sosyalizm de ise devlet halkı bafiler.
  #15363211 :)
 12. 12.
  aslında versusun komunizm vs. kapitalizm olması gereklidir. sosyalizmin sosyal adalet kavramı kendi akranı liberalizme göre oldukça yüksektir ama ikiside bu konuda net doğru çözümler getirememiştir.
  #15363536 :)
 13. 13.
  sosyalizm insanların yaşantısına, yediklerine, yapacakları işlere karışılan, bireyi siklemeyen, özgürlüklere değer vermeyen bir yönetim şekliyken kapitalizmde esas olan kişisel özgürlüklerdir. Kapitalizmde herkes başkalarıyla işbirliği yapıp yapmamakta, bencil ya da başkalarının düşünen biri olmakta özgürdür. Bu bakımdan

  kapitalizm sevgililerin özgürce seviştiği bir barsa sosyalizm eğlence merkezi bile değildir. En fazla sert bir öğretmenin sınıfıdır.
  #18454835 :)
 14. 14.
  kapitalizmin sinif farki, ac gozlulugunu, cikar iliskileri, paran kadar konus mantiginin neresi guzeldir? sahsen, sosyalizmi destekleyen birisiyim.
  #18455016 :)
 15. 15.
  kapitalizm estetikli.bol makyajlı.photoshop güzelidir.
  sosyalizm temiz yüzlü.içi dışı bir,,naif ve duru bir güzeldir..
  #18455029 :)
 16. 16.
  olaylara ideolojik bakmak kelimelere yüklenilen anlamları değiştirebilir. sol görüşlü bir insan için sosyalizm adalet, eşitlik, insanlık gibi kulağa hoş gelen anlamlar içerir. ancak sosyalizm ve kapitalizmi karşılaştırırken şüphesiz tarihi deneyimleri ve günümüz dünyasını göz önünde bulundurmak bize daha gerçekçi sonuçlar verecektir. bu çalışmanın konusu hakkında sayfalarca entari girilebilir. kabaca özetleyecek olursak sosyalizm bir elmanın yarısıysa, kapitalizm diğer yarısıdır. kapitalizm ekonomik çıkar için insanı göz ardı eder, para insandan daha önemlidir. sosyalizmde ise "sosyalist siyaset" insanı göz ardı eder, siyasi fikirler uğruna insanlar öldürülür. iki fikir de "insan"ı meta yerine koyduğu için dünya tarihinden silinmeye mahkumdur. insanın fıtratına(doğasına) aykırı tüm sistemler elbet bir gün silinip gidecektir. fakat bu fikirler son üç yüz yıldır o kadar iyi pazarlanmıştır ki beynimize beynimize adeta kazınmıştır. insanlık bu gafletten yavaş yavaş uyanmaktadır.

  son olarak şunu söyleyelim, eşitlik adalet demek değildir. eşitliği sağlayan araç adalet mekanizmasıdır. kapitalizmin yarattığı ekonomik sınıflaşma "sosyal devlet" mekanizmasıyla düzenlenmelidir.. ancak bir "işçi devleti" de düşlemek ne derece doğrudur? adı üzerinde "işçi devleti". erzurum taraflarında bir laf vardır, bu konular üzerine yazılmış entellektüel mecmuayı bertaraf edecek cinsten;

  "sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa".
  #18455209 :)
 17. 17.
  sosyalizm en anlaşılır dille paylaşımcılık demektir. en basit örnekle misal; evine internet alıcaksındır, sınırsız olsun istiyorsundur, sınırsız internette nasıl olsa kotayı aşmak gibi bi sorun yoktur, başkasıyla da paylaşsan sorun olmaz, olsa olsa biraz internetin yavaşlar o da şimdiki koşullarda az yani.. neyse uzatmayalım.
  alt komuşunun da ihtiyacı vardır, ama bütçesi yetmiyordur o parayı her ay vermeye, sen de dersinki gel baba ben alıcam internet paylaşalım bu parayı senin de internetin olsun, babalar gibi ortak ödeyelim bütçemiz genişler hem dersin. hatta bu 3 kişiye de çıkabilir.
  ama kapitalizm buna izin vermez. hayır aga der, sen bireyselsin, herkes kendi kazdığı çukurdan sorumludur. paylaşımcılığı reddeder. onun parası yoksa kullanmasın internet der.
  #18455240 :)
 18. 18.
  sosyalizm maalesef kapitalizmin ürünüdür hatta şeytanıdır. sosyalizm istemeyerekte olsa kapitalizmin gelişmesinde katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam ediyordur.

  üzüldüğüm konu ise idealist insanların kullanılması neden bu sistemlerde bize ahlak yasaları öğretiliyor en basitinden "aşk" "sevgi" "bilgi" öğretilmek isteniyor. her toplumda sistemleri kabul etmeyen veya ağzını açanlar gene bu sistemlerde kaybolup yitip gidiyorlar ve her zaman her şekil bu kişiler sayesinde sistemler açıklarını kapatarak daha güçlü daha sağlam bir hale geliyorlar.
  #18455364 :)
 19. 19.
  sosyalizm insanları birbirine güvenmeye mecbur bırakır, kapitalizm güvenmemeye.
  #18455568 :)
 20. 20.
  adalet, eşitlik ve özgürlük üzerinden kıyaslanmaya çalışılan iki ekonomik sistemdir.

  ekonomi dışında yapılacak hiç bir kıyasın bilimselliği ve gerçekçiliği olamaz bu iki sistem üzerinden.
  tarihin geçmişte getirdiği sosyal haklar, özgürlükler vs. her dönem farklılık gösterir. geçmişin dünyasına bakarak sosyalizmi sert bir öğretmenin sınıfına benzetmek ahmakça olur. abd 80'li yıllara kadar siyahilere ikinci sınıf muamele yaptı. ancak bu kapitalizmin teorik bir problemi değildir, amerikanın bir sorunudur. bu yüzden geçmişte yaşanan sosyalist deneyimlerin pratik sorunlarını tüm teoriye mal etmek doğru bir yaklaşım olamaz.

  kıyas tapılacaksa tek bir kıyas mümkündür. ekonomi.

  illa bu şekilde kıyas yapacam diyorsan.
  doğrusu, (bkz: sovyetler birliği vs amerika)

  not:bunlar hep hollywood...
  #18455579 :)
 21. 21.
  sosyalizm: düşünce olarak insanların, doğanın ve yaşamın paylaşılabilir ve yaşanabilir bir dünya olması için beğenilmesine

  karşın, dünyada önceden uygulanmış ve halen devam eden uygulamaların başta bahsedilen düşünce ile pek bağdaştırılamaması ve

  proleterya diktatörlüğünden çok askeri diktatörlüklerin devam etmesi sonucu düşüncesi alt üst olmuş bir güzel sistemdir.

  kapitalizm: ise düşünce ve eylem arasında fark olmayan tamamen emeğin sömürülmesi, doğanın yok edilmesi ve 5000 yıldır

  yaşanmış değerlerin biranda çok rahat bir şekilde yok edebilme kabiliyetini geliştirmiş süper tek güçtür.

  bir de sosyalist kapitalistler var : Örnek : (bkz: Çin)
  #18455685 :)
 22. 22.
  kapitalizmin insanları ezmesine izin vermeyen ama kişilerin bireysel özgürlüklerini de kısıtlamayan güçlü sosyal devlet anlayışı hetkesin mutlu olması için gereken sistemdir diye düşünüyorum.
  #18456196 :)
 23. 23.
  en iyisi devletcilik'tir.
  #19893269 :)
 24. 24.
  kapitalizm galip durumda olsada sosyalizmin direnmekten vazgeçmezdiği sistemdir. sosyalizm daha çok insalcıdır fakat kapitalizm insanı önemsemez.
  #19893284 :)
 25. 25.
  sosyalizm ve komünizm kendi halkını faşizm başka halkları sikmek için üretilmiş ideolojilerdir.
  #19893286 :)

sosyalizm vs kapitalizm ile alakalı başlıklar