sol garipler

  1. 0 0
    Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.
    #10894753