smartfon inf

 1. .
  windows mobile yüklü smartphone'unuzu bootloader olarak açtığınızda windows'a tanıtmak için kullanmanız gereken sürücü dosyasının dünyada kabul gören adı.

  motorola mpx 200 / 220 telefonlarınızı bootloader modunda windows vista'ya tanıtmak istediğinizde piyasada bulunan sürücü dosyalarının işe yaramadığını fark edebilirsiniz.

  bu da tüm bu başlığın ve bu entrynin gerekçesini ortaya çıkartacak.

  aşağıda vereceğim metni kopyalayıp, "kelime.inf" şeklinde bir dosyaya kaydederseniz, windows vista'nıza da bu inf dosyasının olduğu yeri gösterirseniz telefonunuz smartphone 2002 modem olarak tanınacak ve her türlü yazılım müdahalesine "gel gel" edecek.

  tatlı değil mi?

  önceden not: alıntı vs. değildir. tamamen kendi upload'um. repleri beklerim *

  yabancı izleyiciler için kısa bir not:
  here is windows vista compatible Smartphone 2002 Wireless USB Modem driver (aka. smartfon.inf). you should copy the text below and paste it to a new file like "something.inf". this file will be your new driver file...
  --

  ; Windows Modem Setup File
  ; Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corporation
  ; Manufacturer: 3Com

  [Version]
  LayoutFile=layout.inf
  Signature=$CHICAGO$
  Class=Modem
  Provider=%MS1%
  CLASSGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  DriverVer=10/29/1999,5.00.2167.1

  [DestinationDirs]
  FakeModemCopyFileSection=12
  DefaultDestDir = 12

  [Manufacturer]
  %USR%=Models

  [ControlFlags]
  ExcludeFromSelect=USB\VID_045E&PID_0079

  [Models]
  ;usb
  %USR01% = Modem1, USB\VID_045E&PID_0079

  [Modem1.NT]
  DriverVer=05/13/1999
  include=mdmcpq.inf
  CopyFiles=FakeModemCopyFileSection
  AddReg = All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, Voice, EXTERNAL, MDMGL007.V90_Voice,MDMGL004.ExtraCID,MDMGL001.Ters eResp

  [Modem1.NT.Services]
  include=mdmcpq.inf
  AddService=usbser, 0x00000000, LowerFilter_Service_Inst

  [Modem1.NT.HW]
  include=mdmcpq.inf
  AddReg=LowerFilterAddReg

  ;USB
  [LowerFilterAddReg]
  HKR,,"LowerFilters",0x00010000,"usbser"

  [LowerFilter_Service_Inst]
  DisplayName=%USBFilterString%
  ServiceType= 1
  StartType = 3
  ErrorControl = 0
  ServiceBinary = %12%\usbser.sys

  [FakeModemCopyFileSection]
  usbser.sys,,,0x20

  [All]
  HKR,,FriendlyDriver,0,Unimodem.vxd
  HKR,,DevLoader,0,*vcomm
  HKR,,ConfigDialog,0,modemui.dll
  HKR,,EnumPropPages,0,modemui.dll,EnumPropPages
  HKR,,PortSubClass,1,02
  HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
  HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
  HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

  [Modem1.AddReg]
  HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, FF,00,00,00, FF,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, 77,03,00,00, 00,84,03,00, 00,FA,00,00

  [EXTERNAL]
  HKR,, DeviceType, 1, 01

  [Strings]
  MS1 = "Microsoft"
  USBFilterString ="USB Modem Driver"
  USR = "Microsoft"

  USR01="Smartphone 2002 Wireless USB Modem"
  USR02="3Com OfficeConnect Analog USB"
  #3028535 :)
 2. .
  (bkz: repleri gorelim beyler)
  (bkz: paylaşım için teşekkürler)
  #3028653 :)